Wystawa poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – pierwszemu doktorowi honoris causa naszej uczelni

100 lat temu, 2 maja 1921 r., na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UW, Józef Piłsudski został wyróżniony tytułem doktora honoris causa – najwyższą godnością akademicką, nadawaną osobom o wybitnych zasługach. Był to pierwszy przyznany tytuł w ponad 200-letniej historii naszej uczelni.

Z okazji tej rocznicy i rozpoczęcia roku akademickiego Muzeum Historii Medycyny WUM przygotowało w budynku rektoratu wystawę, której centralnym elementem jest popiersie wykonane z brązu, wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego. Autorem rzeźby jest znany warszawski artysta – Edward Wittig (1879-1941). 

Sto lat temu Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Józefowi Piłsudskiemu odbyła się w Auditorium Maximum Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Marszałek otrzymał od władz ówczesnego Wydziału Lekarskiego dyplom z następującymi słowami:

"My, Jan Kochanowski, profesor średniowiecznej historii polskiej, obecny rektor i Antoni Gluziński doktor medycyny, profesor patologii i terapii specjalnej, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego, męża znakomitego JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO na pierwszego Naczelnika Państwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie odzyskania niepodległości jedno-głośnie obranego, który studia medyczne ongiś zaczęte musiał przerwać, aby tem łacniej uleczyć serca Polaków niewolą zgnębione, który z wybuchem wojny miecz przez pradziadów przekazany wzniósł dla wyzwolenia ojczyzny, a wypełniając święte pragnienia i marzenia przodków, swoją pierś i pierś żołnierza polskiego nawale wrogów przeciwstawił, który założywszy mocne fundamenty bytu Ojczyzny rozpalił na nowo na kresach Rzeczypospolitej pochodnię wiedzy zgaszoną przez tyranów, który nie tylko około wyzwolenia i budowania Ojczyzny, lecz także z całą Polską wokół zabezpieczenia pokoju innych narodów wielce się zasłużył, 2 maja 1921 roku doktorem medycyny honoris causa uroczyście ogłosiliśmy i dla stwierdzenia tego, ten oto dyplom w pieczęć uniwersytetu postanowiliśmy zaopatrzyć."