Studenci pierwszego roku Wydziału Nauk o Zdrowiu dołączyli do społeczności WUM

Nasza uczelniana wspólnota powiększyła się o kolejnych 1412 studentów - 8 października odbyła się immatrykulacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu, podczas której uroczyste ślubowanie złożyły osoby rozpoczynające kształcenie na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka i zdrowie publiczne.

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się wejściem uroczystego orszaku przy dźwiękach pieśni Gaude Mater Polonia i odśpiewaniem Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkich zebranych powitał dr hab. Mariusz Gujski - Dziekan Wydziału Nauko Zdrowiu.

Zwracając się do studentów, życzył, aby treść ślubowania stała się rzeczywistym wyznacznikiem ich postawy w trakcie studiów. Podkreślił, że jako przyszli medycy będą pełnić szczególną rolę, której istotą jest pomoc osobom chorym, potrzebującym i cierpiącym. Zwrócił także uwagę na korelację między poziomem przyswojonej wiedzy, a jakością przyszłej pracy na rzecz potrzebujących. Apelując o zaangażowanie, systematyczność i traktowanie studiów z najwyższą starannością, zapewnił, że da im to satysfakcję oraz zapewni szacunek podopiecznych i kolegów.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong szczególne gratulacje przekazał osobom, które w postepowaniu kwalifikacyjnym, mogły pochwalić się najlepszymi wynikami: Kacprowi Dutkowskiemu (ratownictwo medyczne), Zuzannie Karwasińskiej, (położnictwo I st.), Patrycji Piaseckiej (położnictwo II st.), Viyaletcie Kryvitskiej (pielegniarstwio I st.), Aleksandrze Kamudzie (pielęgniarstwo II st.), Zuzannie Kozłowskiej (dietetyka I st.), Katarzynie Malinowskiej (dietetyka II st.), Patrycji Zacharzewskiej (zdrowie publiczne I st.) oraz Magdalenie Kucharskiej (zdrowie publiczne II st.).

Rektor zaznaczył, że trafiają na uczelnię przywiązującą wielką wagę do kształcenia najwyższej jakości. Zapewnił, że program, który będą realizować w trakcie studiów spełnia wszelkie standardy, zaś dyplom uczelni otwiera wszystkie drzwi. Zaznaczył także, że lata spędzone na uniwersytecie to najlepszy okres życiu - nie tylko ze względu zdobycie pożądanego dyplomu, ale ze względu na możliwość rozwoju zawodowego i możliwość uczestniczenia w życiu studenckim.

Centralnym punktem immatrykulacji było ślubowanie, które odebrał od studentów Dziekan.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Dezinformacja, jak komunikować o kwestii medycznej” wygłosił prof. Dariusz Jemielniak - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości wzięli udział: prof. Marek Kuch - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Aleksandra Banaszkiewicz - Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Kolmas - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Dariusz Białoszewski prof. WUM - Dziekan Wydziału Medycznego, dr hab. Ewa Czochrowska - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz prof. Bolesław Samoliński - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.