"Ceremonia białego fartucha" dla studentów ED

Podczas Dni Adaptacyjnych dla nowych studentów English Division, czyli oddziału nauczania w języku angielskim Wydziału Lekarskiego, odbyła się po raz pierwszy uroczystość "White coat ceremony". Rytualne nałożenie fartucha stanowiło symboliczny gest związania się z zawodem lekarza, a zarazem przyjęcia do grona społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nałożenia fartucha dokonali Dziekan Wydziału Lekarskiego - prof. Rafał Krenke, Prodziekan ds. studenckich English Division - dr hab. Jacek Sieńko oraz opiekun pierwszego roku dr Ewa Jankowska-Steifer. Inicjatorem wydarzenia był Samorząd Studentów English Division (EDSG).

Władze Wydziału Lekarskiego wyrażają podziękowanie wszystkim członkom Samorządu Studentów English Division oraz wszystkim wolontariuszom za przygotowanie i poprowadzenie dni adaptacyjnych. Doceniają także zaangażowanie, poświęcony czas a przede wszystkim za pasję, jaką studenci wkładają w swoje działania. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierują do Dishy Keshwani i Jannusha Kylantahn.