Czasopismo „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” na inaugurację nowego roku akademickiego

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przygotowaliśmy specjalny numer Czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.

Oprócz aktualnych informacji o władzach uczelni polecamy także inne ciekawe materiały.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego stało się inspiracją do tego, aby opowiedzieć o misji i zadaniach przyświecających władzom uczelni podczas trwającej obecnie kadencji. Uchwalony 28 czerwca dokument „Strategia Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2020-2024” stanowi odpowiedź na pytanie, jaką uczelnią ma być Warszawski Uniwersytet Medyczny, przedstawiono w nim także realne i przewidywalne cele na najbliższe lata. Z częścią tych założeń można się zapoznać w materiale pt. „Nowy rok akademicki 2021/2022. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, na co stawiamy”.

Kolejną interesującą propozycją jest rozmowa z prof. Markiem Krawczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dwóch kadencji w latach 2008-2012 i 2012-2016, który w czerwcu tego roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor wspomina swoją drogę zawodową i naukową, przypomina lata sprawowania funkcji rektora, ale także zwraca uwagę na obowiązki naukowca i najbardziej zagrożone wartości akademickie.

W dziale poświęconym nauce zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem dorobku naukowego jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2020. Materiał opatrzony został wstępem przygotowanym przez prof. Piotra Pruszczyka, prorektora ds. nauki i transferu technologii, w którym szczegółowo omówione zostały zasady opracowania rankingu naukowego jednostek WUM.

Natomiast na stronach poświęconych historii tym razem przypomnimy niezwykłą uroczystość odbywającą się 2 maja 1921 roku w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy to tytuł doktora honoris causa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Józef Piłsudski, stając się pierwszym doktorem honorowym naszej Uczelni.

To wszystko w nowym MDW 9/2021. Zapraszamy do lektury!

Nowy numer dostępny pod linkiem

 

Obraz
okładka mdw

 

Nr 9 / 2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcia.