Studenci farmacji i analityki medycznej powitani w murach uczelni

- Dzisiaj do grona studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dołączą kolejne 264 osoby. Jest to wasz ogromny sukces, dlatego, że dostać się do naszej uczelni nie jest łatwo. Bez wątpienia jesteście Państwo najlepszymi z najlepszych – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM do studentów pierwszego roku analityki medycznej i farmacji zebranych w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka.

185 studentów farmacji i 79 analityki medycznej na uroczystej immatrykulacji powitała dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego. - Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś, albo kogoś, kto zainspiruje do rozwoju, do odnalezienia własnej drogi, do odkryć, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekujecie w pomoc drugiemu człowiekowi. Dziekan wyróżniła studentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w czasie rekrutacji: Annę Wieczorek, Adriana Skoczylasa, Aleksandrę Ostrowską, Radosława Miturę, Jana Wójkowskiego oraz Bartłomieja Kota.

Do immatrykulowanych zwrócił się również Prodziekan Wydziału dr hab. Piotr Luliński, oraz przewodniczące rad pedagogicznych: dr Anita Śliwńska i dr Agnieszka Zielińska. Głos zabrała także Hanna Dąbrowska, przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego: - Rozpoczynacie dziś nowy etap życia, przed wami kilka lat ciężkiej pracy, ogrom nauki. Ale przed wami także czas rozwijania nowych zainteresowań, przeżywania wielu wspaniałych przygód i zawierania nowych przyjaźni, które zostaną z wami do końca życia.

Ślubowanie od studentów odebrała dr hab. Agnieszka Bazylko, Prodziekan Wydziału.

Na koniec goście uroczystości wysłuchali wykładu immatrykulacyjnego ,,Historyczno-farmaceutyczny spacer po Warszawie” dr hab. Iwony Arabas, prof. PAN, kierownik Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych, absolwentki naszej uczelni.

W uroczystości udział wzięli: prof. Paweł Włodarski - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Rafał Krenke - Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Mielczarek - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Mariusz Gujski - Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu, dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. WUM - Dziekan Wydziału Medycznego, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych oraz Kwestor Uczelni - Jolanta Ilków.