Nowi Studenci Wydziału Lekarskiego

Blisko 700 studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego oficjalnie rozpoczęło naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas uroczystości immatrykulacji złożyli uroczyste ślubowanie w obecności władz uczelni.

- Bardzo chciałbym i życzę wam, aby treść ślubowania była rzeczywistym odniesieniem dla kształtowania waszych postaw przez cały okres studiów – powiedział do zgromadzonych gospodarz uroczystości prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego. Dziekan podkreślił, że studenci wybrali wyjątkowy kierunek, bo jako przyszli lekarze będą pełnić rolę szczególną, której istotą jest szlachetna i bezinteresowna pomoc ludziom chorym i cierpiącym. Apelował o zaangażowane i odpowiedzialne podejście do kształcenia. Życzył zdobycia szerokiej wiedzy, profesjonalnych umiejętności i kompetencji, co pozwoli na skuteczną opiekę nad pacjentami, zapewni ich zaufanie i szacunek. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM, gorąco powitał studentów w nowej uczelnianej rodzinie. Zapewnił, że dołączyli do uczelni, która naucza zgodnie z najwyższymi standardami, zaś jej dyplom to przepustka do rozwoju w najlepszych ośrodkach medycznych.

Uroczyste ślubowanie od studentów kierunku lekarskiego w języku polskim odebrał dr hab. Łukasz Koperski - Prodziekan ds. Studenckich I i II roku, zaś od studentów w języku angielskim - dr hab. Jacek Sieńko, Prodziekan ds. English Division. W trakcie ceremonii wyróżnieni zostali studenci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas rekrutacji: Jakub Kwiatkowski, Kacper Pająk, Jakub Kalisz, Karolina Pałys oraz Katarzyna Przech. Powołano również studentów do Pocztu Sztandarowego.

Akt immatrykulacji jeszcze do niedawna nierozerwalnie wiązał się z uroczystością wręczenia nowym studentom indeksów w formie papierowych książeczek. Dziś już ich nie ma, dlatego studenci zostali zaproszeni do odebrania znaczków przedstawiających logotyp Wydziału Lekarskiego WUM.

Gratulacje oraz koleżeńskie „rady” skierowali do zebranych reprezentanci samorządów studenckich wydziału: Agata Andrzejczyk i Jannush Kylanathan.

Uroczystość, ze względu na obecność ponad 130 studentów z zagranicy, którzy podejmą naukę na Oddziale Nauczania w Języku Angielskim WL, była prowadzona w języku polskim i angielskim.

Wśród obecnych na immatrykulacji znaleźli się także: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Marek Kuch - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Piotr Pruszczyk - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Mariusz Gujski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Joanna Peradzyńska - Prodziekan Wydziału Medycznego, dr hab. Piotr Luliński - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych, przedstawiciele rady wydziału oraz samorządów wydziałowych.