Oficjalne przyjęcie w poczet studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

„Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, a także całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” - ślubowali dzisiaj nowo przyjęci studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W obecności władz uczelni zostali oficjalnie powitani przez Dziekan Wydziału - prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Marka Kucha.

W poczet społeczności akademickiej WUM przyjętych zostało 109 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, 29 studentów higieny stomatologicznej oraz 30 studentów technik dentystycznych. Do grona studentów dołączyło również 11 obcokrajowców, którzy rozpoczną naukę na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w języku angielskim.

Po odsłuchaniu pieśni rozpoczynających uroczyste immatrykulacje - Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do gości zwróciła się Dziekan Wydziału - prof. Dorota Olczak-Kowalczyk. Wyraziła przekonanie, że osiągnięcia nowo przyjętych studentów nie będą mniejsze niż ich poprzedników, podkreślając, że uczelnia zapewnia doskonałą bazę dydaktyczno-naukową oraz kadrę znamienitych wykładowców, z której wiedzy i doświadczenia studenci powinni korzystać. Do nowych członków naszej społeczności ciepłe słowa skierował także prof. Marek Kuch, który w imieniu Rektora WUM, pogratulował im przyjęcia na studia i zapewniła o wsparciu, na jakie mogą liczyć ze strony władz i kadry uczelni.

Następnie prof. Agnieszka Mielczarek - Prodziekan ds. Kształcenia WLS, złożyła gratulacje studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji: Natalii Stępień, Katarzynie Ambroziak, Kacprowi Guzowi oraz Monarowi Alsabih i Mohammadowi Sami Asghar.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania. Odebrano je zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Możliwości i wyzwania współczesnej stomatologii” wygłosiła dr hab. Ewa Czochrowska – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą WLS.

W uroczystości udział wzięli także: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Piotrem Pruszczyk - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, władze dziekańskie i członkowie rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz przedstawiciele pozostałych Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, władz administracyjnych oraz kierownicy katedr, klinik i zakładów.