Badania wpływu mikrobioty na zdrowie człowieka

Symbiotyczne bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy obecne w organizmie ludzkim tworzące razem tak zwany ludzki mikrobiom, to przedmiot badań wielu naukowców, którzy próbują pomóc pacjentom cierpiącym m.in. na, zakażenia bakteriami lekoopornymi, zespół jelita drażliwego, choroby metaboliczne czy atopowe zapalenie skóry.

Aby sprostać interdyscyplinarnemu charakterowi badań nad mikrobiotą człowieka i uczynić pracę naukowców bardziej owocną, 30 września br. Microbiota Lab zorganizowało seminarium BiotaWUM 1.0 mające na celu integrację uczelnianych zespołów badawczych zajmujących się zagadnieniami wpływu mikrobioty na zdrowie człowieka. W spotkaniu wzięły udział także podmioty zewnętrzne reprezentujące Państwowy Instytut Badawczy.

W seminarium uczestniczyły zespoły zajmujące się zarówno badaniami klinicznymi: Klinika Pediatrii UCK WUM, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM oraz Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UCK WUM, jak i zespoły prowadzące w tym zakresie badania podstawowe: Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej i Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Państwowy Instytut Badawczy) oraz Microbiota Lab.

Podczas seminarium badacze i badaczki wymienili doświadczenia i omówili kierunki wspólnych badań, które w przyszłości mogą doprowadzić do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych uwzględniających mikrobiotę człowieka.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Dyrektor Centrum Transferu Technologii -  Anny Kuli i Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych - Marcina Bądera.