Nagrody dla studentów farmacji w ogólnopolskim konkursie naukowym

Joanna Niewińska, Piotr Nawrocki i Joanna Śmida zwyciężyli w 3 konkursach zorganizowanych w ramach V Kongresu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, który odbył się w Lublinie. W ocenie prac konkursowych brano pod uwagę oryginalność i innowacyjność podjętego tematu, zakres wykonanych badań, sposób prezentacji, umiejętność dyskusji oraz estetykę pracy, a także walory smakowe.

Studenci Wydziału Farmaceutycznego WUM, zrzeszeni w oddziale warszawskim PTSF, zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

  • Joanna Niewińska zwyciężyła w Konkursie Prac Naukowych, prezentując wyniki badania prowadzonego przez siebie na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense w ramach programu Erasmus +, dotyczącego roli angiotensyny ll (AT2) w regulacji alternatywnego splicingu.
  • Piotr Nawrocki został laureatem Sesji Posterowej, w trakcie której zaprezentował wyniki badań swojej pracy magisterskiej na temat wykorzystanie metod modelowania molekularnego do badania przemiany polimorficznej arypiprazolu. Praca została wykonana w Zakładzie Chemii Fizycznej WUM.
  • Joanna Śmida zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Nalewek Studenckich.

Tematem przewodnim kongresu była rola farmaceuty w opiece nad pacjentem onkologicznym. Wydarzenie, zorganizowane przez oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, miało charakter ogólnopolski.