Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęty

- Dzisiaj jest wasz szczególny dzień, już na zawsze stajecie się członkami społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteście najlepszymi z najlepszych. Z 12260 maturzystów, którzy starali się o indeks naszej Uczelni, zostało przyjętych 2821 osób. Bardzo wam gratuluję tego sukcesu - powiedział Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022, która miała miejsce w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym.

W najważniejszej uroczystości roku akademickiego wzięli udział reprezentanci całej społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na czele z Rektorem oraz prorektorami WUM - prof. Agnieszką Cudnoch-Jędrzejewską - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Markiem Kuchem - Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Piotrem Pruszczykiem - Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. Wojciechem Lisikiem - Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Pawłem Włodarskim - Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Na inaugurację przybyli także: Tomasz Grodzki - Marszałek Senatu RP, Grażyna Ignaczak-Bandych - Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz reprezentanci resortu edukacji i nauki, rektorzy warszawskich uczelni, były rektor naszego uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych PAN, przedstawiciele instytucji związanych z naszą uczelnią oraz medycyną i ochroną zdrowia. Obecni byli także dyrektorzy szpitali i spółek WUM oraz osoby reprezentujące władze kościelne, także innych wyznań.

Rektor Zbigniew Gaciong, nawiązując do misji uczelni podkreślił, jak ważni są studenci wszystkich kierunków zarówno dla uczelni, jak i całego systemu ochrony zdrowia. Podziękował pracownikom za miniony rok i podkreślił, że mimo trudności wynikających z pandemii, udało się zrealizować pełen program studiów. Zaznaczył, że WUM jest uczelnią o wielkim potencjale, czego potwierdzeniem są wyniki w międzynarodowych rankingach oraz liczba realizowanych projektów i wdrożeń. Zachęcał także studentów do pełnego korzystania z oferty uczelni zarówno naukowej, jak i kulturalnej, sportowej oraz organizacyjnej.

Zgromadzeni w Auli Centrum Dydaktycznego wysłuchali także wystąpienia Tomasza Grodzkiego - Marszałka Senatu RP oraz listu gratulacyjnego Prezydenta RP, który przekazała Grażyna Ignaczak-Bandych - Szef Kancelarii Prezydenta RP. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki - Przemysława Czarnka, głos zabrał Dyrektor Generalny Sławomir Adamiec. Odczytano także listy gratulacyjne Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Premiera Mateusza Morawieckiego.

W imieniu studentów rozpoczynających naukę na pierwszy roku studiów oraz nowo przyjętych uczestników studiów doktoranckich ślubowanie złożyły osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególne kierunki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także Jakub Olszewski - Przewodniczący Samorządu Studentów oraz Andrzej Patyra - Przewodniczący Samorządu Doktorantów.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nowe technologie w rozwoju szczepionek” wygłosił prof. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii WUM. Wyjaśnił, jak rozwija się infekcja i jak wygląda nasza odpowiedź immunologiczna, wytłumaczył także działanie szczepionki mRNA.

Uroczystość uświetnił koncert Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca. Artyści wykonali utwory reprezentujące różne gatunki muzyczne od dzieł ludowych po standardy muzyki popularnej.

 

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego do Uczelni wpłynęły listy gratulacyjne:

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

List Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg

List Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka

List Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

 

Z okazji Inauguracji ukazał się również specjalny numer czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie", a w nim m.in.: aktualne informacje o władzach uczelni, rozmowa z prof. Markiem Krawczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dwóch kadencji w latach 2008-2012 i 2012-2016, podsumowaniem dorobku naukowego jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2020.

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna uroczystość został przeprowadzona z ograniczoną liczbą osób uczestniczących. Wszyscy zainteresowani mogli śledzić transmisję uroczystości on-line.

 

Wykład inauguracyjny „Nowe technologie w rozwoju szczepionek”