Studentka zdrowia publicznego na WUM z nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia przyznało nagrody w 6. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Joanna Sobol, studentka studiów IIgo stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, została nagrodzona przez Kapitułę Konkursową w kategorii najlepsza praca licencjacka. Jury doceniło jakość merytoryczną pracy oraz jej twórczy i nowatorski charakter.

Nagrodzona praca "Optymalizacja procesów wyboru dostawców produktów jednorazowego użytku, dla ogólnopolskiej stacji dializ”, napisana pod patronatem mgr. Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM, to niezwykle aktualna treść, odpowiadająca na lukę systemową organizacji logistyki i zamówień w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale również w szpitalach. Zaproponowana przez Joannę Sobol metoda ma kluczowe znaczenie i bezpośredni wpływ na wyniki ekonomiczne, redukcję kosztów zbędnych, usprawnienia projakościowe oraz wzrost EBITDA i jakości procesów organizacyjnych. Opisany system można wykorzystać jako rozwiązanie natychmiastowe, zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej, do budowy integracji funkcjonalnej poprzez łączenie łańcuchów zdarzeń. Metoda opracowana z przeznaczeniem do wdrożenia przez duże, zintegrowane podmioty. Rozwiązania mogą być zastosowane przy wprowadzaniu zmian systemowych przez Regulatora i Płatnika jako przygotowanie legislacji i dokumentów wykonawczych.