Pierwsza sesja sprawozdawcza Szkoły Doktorskiej

W ciągu dwóch dni 42 studentów Szkoły Doktorskiej WUM prezentowało dotychczasowe efekty swoich prac badawczych. Doktoranci mieli okazję do dyskusji na temat postawionych przez siebie hipotez oraz uzyskania konstruktywnych wskazówek do dalszych badań. Była to pierwsze sesja sprawozdawcza Szkoły Doktorskiej, funkcjonującej w strukturach Uczelni od 2019 roku.

Celem sesji sprawozdawczej było również przygotowanie doktorantów do otwarcia postępowania doktorskiego oraz przyszłej obrony dysertacji.

Organizatorem wydarzenia był prof. Michał Grąt – dyrektor Szkoły Doktorskie. W sesji udział wzięli: Rektor WUM – prof. Zbigniew Gaciong, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Paweł Włodarski, członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz promotorzy i promotorzy pomocniczy projektów badawczych. Rektor pogratulował prelegentom wysokiej jakości prowadzonych projektów badawczych oraz wysokiego stopnia zaawansowania prac.

Szkoła Doktorska WUM kształci doktorantów w trzech dyscyplinach: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych. W chwili obecnej studiuje w niej 134 doktorantów. Doktoranci rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2021 realizują studia wg nowego programu kształcenia, wyłącznie w języku angielskim.