Kurs dedykowany pulmonologom oraz radiologom

Lekarze pulmonolodzy oraz radiolodzy z całego kraju spotkali się kursie medycznym: „Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki”. Była to pierwsza tego typu aktywność na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowana przy współpracy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Podczas spotkania lekarze mogli zapoznać się z tematyką chorób śródmiąższowych płuc. Jest to grupa ponad 200 jednostek chorobowych, z których najczęściej występują: sarkoidoza, idiopatyczne włóknienie płuc oraz inne śródmiąższowe choroby płuc wtórne do ekspozycji na znane czynniki czy towarzyszące chorobom układowym tkanki łącznej. Wspólnymi objawami dla większości tych chorób są duszność i kaszel – objawy mało swoiste, często bagatelizowane przez lekarzy czy samych pacjentów. Ich diagnostyka wymaga specjalistycznej wiedzy i aparatury, stąd zwykle prowadzona jest w wyspecjalizowanych ośrodkach. Jednak istnieje paląca potrzeba uwrażliwienia lekarzy różnych specjalności (pulmonologów, lekarzy rodzinnych, internistów, reumatologów, radiologów) na problem późnego wykrywania śródmiąższowych chorób płuc. Interpretacja obrazów tomografii komputerowej ze zrozumieniem mechanizmów prowadzących m.in. do włóknienia jest kluczowa. Jednocześnie wzrastająca liczba wykonywanych badań obrazowych płuc w dobie pandemii COVID-19 będzie prowadzić do zwiększenia wykrywania nieprawidłowości śródmiąższowych, a rolą lekarzy będzie pokierowanie do specjalistów tych chorych, którzy będą wymagali rozszerzenia diagnostyki.

Uczestnicy kursu mieli okazję wysłuchać aktualnych informacji z zakresu diagnostyki chorób śródmiąższowych, wspólnie z radiologiem ocenić przypadki na swoich indywidualnych stacjach roboczych i w zespole wielospecjalistycznym przedyskutować trudne przypadki kliniczne. Nie zabrakło narzędzi multimedialnych uatrakcyjniających kurs. Przekazana wiedza ma pomóc lekarzom w diagnozowaniu tego typu chorób, szczególnie jeśli przebiegają z postępującym włóknieniem.

Kierownikiem kursu jest dr hab. Katarzyna Górska - pulmonolog, a współprowadzącymi dr hab. Piotr Korczyński - pulmonolog oraz dr J. Żuchowska - radiolog.
Kolejna edycja kursu: 11.12.2021