Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula im.prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz.16:00
Organizator
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny