Inauguracja roku akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej

Podczas inauguracji 29 września przypomniano znaczenie, jakie dla rozwoju polskiej nauki miała uruchomiona przed ponad dwudziestoma laty jednostka. Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong podkreślił, że powstałe 27 października 1997 r. Studium Medycyny Molekularnej od początku podejmowało działania w najdynamiczniej rozwijającej się dziedzinie medycyny. Utworzenie studium dało młodym badaczom gwarancję optymalnych warunków rozwoju naukowego i możliwość współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami przy realizacji nowatorskich projektów badawczych. Rektor zaznaczył, że od początku istnienia Studium Medycyny Molekularnej wykształciło 173 absolwentów, ludzi z pasją, którzy stali się elitą naukową naszego kraju.

Pokłosiem zmian, które zaszły po wejściu w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, stało się przeniesienie kształcenia doktorantów do Szkoły Doktorskiej WUM. Następstwem wprowadzenia nowych regulacji była potrzeba wygaszania, a w konsekwencji zamknięcia Studium, które powinno ostatecznie nastąpić 30 września 2022 r. Prowadząca uroczystość prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dyrektor Studium Medycyny Molekularnej, wspominając osoby, które przez lata angażowały się w prace jednostki, podziękowała m.in. prof. Zbigniewowi Gaciongowi, prof. Jackowi Malejczykowi oraz również obecnemu na inauguracji prof. Pawłowi Włodarskiemu za pomoc i wsparcie w czasie 24-letniej działalności Studium.

Podczas spotkania wręczono dyplomy 24 tegorocznym absolwentom Studium Medycyny Molekularnej. Uhonorowano również osoby, które przygotowały wybitne prezentacje podczas ostatniej sesji sprawozdawczej. Nagrody otrzymali: Mateusz Gielata, Aleksandra Olszewska i Keerthiraju Ethiraju Ravichandran, zaś wyróżnienia odebrali: Katarzyna Bazydło-Guzenda, Eugeniusz Tralle, Magda Markowska oraz Kinga Wilkus.

Wykład pt. „Epigenetic basis of neuropsychiatric diseases risk: many lives, one master” wygłosi dr Ali Jawaid – specjalista w zakresie neuronauki, absolwent Uniwersytetu Aga Khan w Pakistanie, Baylor College of Medicine w USA oraz Uniwersytetu w Zurychu, związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz University of Texas Health Science Center w Huston, USA.

Od 1997 r. Studium Medycyny Molekularnej kierowali: prof. Jacek Malejczyk, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii WUM (1997-2003), prof. Liliana Konarska, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM (2003-2008) oraz od 2008 r. prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Natomiast Radzie Naukowo-Programowej Studium Medycyny Molekularnej przewodniczyli: prof. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1997-2005), prof. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM (2006-2020) oraz od 2020 r. prof. Jacek Malejczyk.