Profesor Włodzimierz Sawicki na czele Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

21 września Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej wybrało nowy Zarząd na lata 2021-2025. Prezesem został prof. Włodzimierz Sawicki, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM.

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej powołano w roku 1991. Celem PTGO jest m.in. rozwój naukowy badań, profilaktyki, leczenia i diagnostyki w zakresie chorób onko-ginekologicznych, podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej oraz współdziałanie z władzami oraz organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą w organizowaniu walki z rakiem. PTO zajmuje się także rozpowszechnianiem osiągnięć naukowych między ginekologami, patologami, chirurgami, onkologami i radioterapeutami oraz przedstawicielami innych specjalności związanych z ginekologią onkologiczną.

W skład nowego Zarządu weszli również: dr hab. Anita Chudecka-Głaz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM oraz dr hab. Paweł Basta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którzy obejmą funkcje Wiceprezesów oraz dr Aleksandra Zielińska (Sekretarz) i dr hab. Rafał Tarkowski (Skarbnik).