Artykuł naszych naukowców w zestawieniu Readers Choice: The best of Leukemia 2020

Praca prof. Magdaleny Kuci oraz prof. Mariusza Ratajczaka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM dotycząca wpływu wirusa SARC-CoV-2 na podział komórek macierzystych szpiku kostnego i tzw. „sztormu cytokinowego" znalazła się na liście najczęściej cytowanych, pobieranych i udostępnianych artykułów opublikowanych w 2020 r. na łamach prestiżowego periodyku naukowego „Leukemia" (Impact Factor 11.528). Artykuł naszych badaczy został zacytowany już 85 razy. Jest to pierwsze na świecie doniesienie potwierdzające tzw. skutki odlegle infekcji SARS-CoV-2 oraz uszkodzenia komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Mimo globalnej pandemii, stan wiedzy na temat patogenezy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest niewystarczający, a odlegle skutki infekcji trudne do oszacowania. W związku z dużym odsetkiem (ok. 80%) osób zarażonych SARS-CoV-2, które nie wykazują objawów klinicznych zarażenia, naukowcy zakładają regularne nawroty epidemii.
„Sztorm cytokinowy" - potencjalnie śmiertelna, patologiczna reakcja układu immunologicznego, prowadząca do ostrej niewydolności oddechowej i powikłań ze strony układu krążenia, to wiodący problem kliniczny związany z infekcją koronawiursem. Publikacja „SARS-CoV-2 infection and overactivation of Nlrp3 inflammasome as a trigger of cytokine "storm" and risk factor for damage of hematopoietic stem cells" autorstwa prof. Magdaleny Kuci i prof. Mariusza Ratajczaka, opublikowana 1.06.2020 r. na łamach czasopisma „Leukemia", zakłada nowatorską koncepcję dotyczącą inflamasomu Nlrp3 - wewnątrzkomórkowego receptora układu odporności nieswoistej. Według hipotezy naszych badaczy zbyt nadmierna/niekontrolowana aktywacja inflamasomu Nlrp3, związana z infekcją SARS-CoV-2, jest kluczowym mechanizmem inicjującym spiralę nadmiernej odpowiedzi ze strony nieswoistego układu immunologicznego, prowadzącym do „sztormu cytokinowego". Wywołuje on w organizmie zjawisko zwane pyroptozą (śmiercią komórki) w komórkach śródbłonka oraz krwiotwórczych komórkach macierzystych. Profesor Kucia i profesor Ratajczak opracowują obecnie potencjalne strategie lecznicze, celem zahamowanie niekontrolowanego „sztormu cytokinowego".

Kontynuacją pionierskich badań są dwie kolejne prace zespołu z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM, które ukazały się w czasopismach „Leukemia" oraz „Stem Cell Reviews and Reports". Należy podkreślić, iż wyniki te zostały niezależnie potwierdzone w późniejszej pracy Prof. Hala Broxmeyera z Indiana University, USA.

Readers Choice: The best of Leukemia 2020