QUEEN SILVIA NURSING AWARD POLSKA 2021

Do 1 listopada studenci pielęgniarstwa oraz pielęgniarki i pielęgniarze mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejnej edycji konkursu QUEEN SILVIA NURSING AWARD POLSKA.

Temat tegorocznej edycji brzmi: Pomysły na poprawę opieki nad pacjentami, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla osób starszych lub cierpiących na demencję.

Więcej informacji: https://www.queensilvianursingaward.com/pl/dla-aplikujacych