Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu

- Liczymy na waszą pracę i to, że pozostaniecie związani z uczelnią nie tylko pamięcią i wspomnieniami, ale także poprzez dalsze zawodowe losy – tymi słowami prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM zwrócił się do absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy 23 września oficjalnie zakończyli kształcenie na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo (II stopnia), ratownictwo medyczne (I stopnia) oraz zdrowie publiczne i dietetyka (I i II stopnia). Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się wejściem uroczystego orszaku przy dziękach pieśni Gaude Mater Polonia.

Rektor podkreślił, że wybrane przez nich zawody i praca, którą będą wykonywać są niezwykle potrzebne, co dobitnie uzmysłowiła społeczeństwu i władzom pandemia. Podkreślił także dorobek wydziału, w tym pozycję, jaką poszczególne kierunki zajmują w rankingach. Przypomniał historię kształcenia na poszczególnych kierunkach.

Serdeczne słowa do absolwentów skierował również dr hab. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Życzył im, aby zawsze wnosili dobrą energię w życie innych.
W programie wydarzenia znalazło się m.in. wystąpienie dr. hab Tomasza Rostkowskiego prof. SGH, który nakreślił sytuację absolwentów WUM na rynku pracy, ukazując ją przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym i kontekście możliwości rozwoju kariery. Zdaniem prelegenta starzejące się społeczeństwo, najmniejsza w UE liczba medyków na 1000 mieszkańców oraz rosnąca świadomość to główne czynniki powodujące, że wykonujący zawody medyczne mogą być spokojni o swoją przyszłość.
W dyplomatorium wziął udział także prof. Paweł Włodarski - Prorektor ds.  Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, obecni byli przedstawiciele pozostałych wydziałów WUM:  dr hab. Joanna Kolmas - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Dariusz Białoszewski prof. WUM - Dziekan Wydziału Medycznego, prof. Tadeusz Grochowiecki - Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego oraz prof. Agnieszka Mielczarek - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Zaproszenie gospodarzy przyjęli również: dr Tomasz Sławatyniec – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. Jerzy Żyżyński – Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz sekretarz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Jacek Wojciechowski.

Głównym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie, po który wręczono dyplomy. Absolwenci, którzy uzyskali najwyższą średnią otrzymali listy gratulacyjne*. W imieniu absolwentów głos zabrała Aleksandra Chwedoruk- przedstawicielka Samorządu Studentów WNoZ.

 

* Studenci z najwyższą średnią na kierunku:
dietetyka (I stopnia): Anna Łepkowska 4,84; Katarzyna Matejak 4,66; Jarosińska Emilia  4,65; Łuczak Natalia 4,62; Moczulska Karolina 4,61 (II stopnia) Kureń Aleksandra 4,98; Darkowska Paulina 4,98; Saar Kinga 4,97; Frąckiewicz Magdalena 4,88; Gordon Kamila 4,86;
zdrowie publiczne (I stopień):  Maria Puchalska 4.6; Emilia Kozłowska 4.5; Aleksandra Lutrzykowska 4.4; Magdalena Łopatek 4.4; Marta Jakubczyk 4.4;
zdrowie publiczne (II stopień): Zygmunt Wojciechowski 4,91; Karolina Olczyk 4,85; Olga Kruczyk 4,85; Katarzyna Lewandowska 4,84; Klaudia Ćwiklińska 4,82; Klaudia Napora 4,82
ratownictwo medyczne: Sebastian Jaworski 4,58; Antoni Krakowiak 4,46; Kamil Jóźwicki 4,37; Jacek Winiarek 4,3; August Borowski 4,27;
położnictwo (II stopnia): Dominika Kubicka 4,93, Monika Siembida 4,86; Ewa Waleszczak 4,86, Natalia Kieczka 4,75; Julia Pater 4,75; Aleksandra Radwan 4,75
pielęgniarstwo (II stopnia): Paulina Wiesiołek 4,75; Ewelina Pyzinska 4,70; Natalia Kulesza 4,64; Anna Kuna 4,64; Karolina Kosowska 4,61.