Transmisja operacji okulistycznych

Podczas ogólnopolskiej konferencji „EPE – interdyscyplinarne oblicza współczesnej medycyny w teorii i praktyce lekarza – Okulistyka” organizowanej w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego przeprowadzono operacje na żywo transmitowane z Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego WUM.
Oglądało je 410 lekarzy okulistów!

Pierwszą z operacji przeprowadził prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, dyrektor szpitala. Było to usunięcie zaćmy z jednoczasowym wszczepieniem implantu przeciwjaskrowego. W zabiegu zastosowano najnowsze osiągnięcia techniczne i medyczne jakie dają laser femtosekundowy i implant przeciwjaskrowy Preserflo.

W trakcie drugiej operacji, przeprowadzonej przez dr n. med. Magdalenę Korwin, pacjentce usunięto gałkę oczną z jednoczasowym wszczepieniem implantu oczodołowego. Możliwość zastosowania od razu dwóch procedur zapewni krótszy okres rehabilitacji oraz pozwoli na osiągnięcie najbardziej korzystnych efektów estetycznych.

Transmisje z sal operacyjnych uzupełnione były o komentarze operatorów, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co dodatkowo dostarczało cennej wiedzy na temat przeprowadzanych zabiegów. 

W szpitalu wiele operacji jest nagrywanych i trafia do bazy, z której potem mogą korzystać lekarze rezydenci robiący specjalizację.

Skład zespołów:
Operatorzy: prof. dr hab n. med. Jacek P. Szaflik, dr n. med. Magdalena Korwin
Asysta operatora: dr Karolina Pielak, dr Dorota Kowalewska
Koordynator: dr Tomasz Gałecki
Anestezjolog: dr Renata Herc, dr Danuta Zielińska-Prus
Pielęgniarki operacyjne: Agata Rostkowska, Anna Walendzik, Martyna Soból, Anna Prościńska, Magdalena Starobrat-Zgudka
Pielęgniarki anestezjologiczne: Alina Wielgo, Dorota Kuleta
Salowe: Iwona Iwan, Grażyna Hałacz
Sterylizacja –Technik: Agata Gołębiewska