Nowa technika leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej

Specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM wykonali operację wszczepienia zastawek do żył głównych u pacjentki z ciężką niewydolnością zastawki trójdzielnej. To pierwsza taka implantacja w Polsce.

78-letnia pacjentka była poważnie obciążona zdrowotnie, przeszła m.in. dwie operacje kardiochirurgiczne: pomostowanie tętnic wieńcowych i wszczepienie bioprotezy zastawki trójdzielnej. Zaliczono ją do grupy chorych, u których operacja metodą klasyczną wiązała się z bardzo wysokim ryzykiem zgonu. Alternatywna metoda leczenia, czyli zabieg typu brzeg-do-brzegu polegający na zbliżeniu i „spięciu” płatków zastawki za pomocą miniaturowego klipsa, nie mógł być przeprowadzony, gdyż pacjentka ma bioprotezę. Rozwiązaniem okazało się wszczepienie zastawek systemu TricValve do żyły głównej górnej i żyły głównej dolnej.

W ramach przygotowania do zabiegu, w czasie poprzedniej hospitalizacji, zespół prof. Marcina Grabowskiego implantował pacjentce bezelektrodowy stymulator serca typu Micra AV. Kluczową procedurę wszczepienia zastawek przeprowadził zespół, którym kierował prof. Janusz Kochman*.

Operacja przebiegła bez powikłań, pacjentka jest rehabilitowana i powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Lekarze mają nadzieję, że zabieg pozwoli na zmniejszenie objawów prawokomorowej niewydolności serca takich jak obrzęki i wodobrzusze oraz zminimalizuje ryzyko zaostrzenia niewydolności serca i ponownych hospitalizacji.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej to, po stenozie aortalnej i niedomykalności mitralnej, kolejna wada zastawkowa, której leczenie za pomocą technik przezcewnikowych staje się możliwe w codziennej praktyce klinicznej. 

 

* Skład zespołu wykonującego wszczepienie stymulatora serca typu Micra AV: prof. Marcin Grabowski, dr n. med. Marcin Michalak.
Skład zespołu wykonującego wszczepienie zastawek: prof. Janusz Kochman, dr n. med. Adam Rdzanek (operatorzy); dr n. med. Piotr Scisło; dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Radosława Piątkowski, dr n. med. Monika Budnik (echokardiografia); dr n. med. Radosław Wilimski (kardiochirurg); dr Bożena Witkowska, dr Janusz Wilczyński (anestezjolodzy); dr n. med. Ewa Pędzich (opieka kliniczna); piel. Renata Makowska, piel. Monika Cyran, piel. Ewa Liszewska, tech. Nikodem Wittbrodt, tech. Sławomir Dziewulski.