Stulecie Katedry i Kliniki Neurologii WUM

Historię i osiągnięcia katedry wspominano na jubileuszowej sesji, która otworzyła wrześniową konferencję naukowo-szkoleniową „Od neurodegeneracji do chorób nerwowo-mięśniowych”.

- Gratuluję profesor Annie Kosterze-Pruszczyk oraz całemu zespołowi idei uczczenia jubileuszu jednostki poprzez organizację wydarzenia o charakterze naukowym. Nie ma lepszego oddania hołdu wszystkim tym, którzy przez wiek tworzyli katedrę i klinikę niż dbanie o jej dalszy, stały rozwój kliniczny, naukowy, dydaktyczny i organizacyjny - powiedział prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Katedra i Klinika Neurologii UCK WUM znajduje się wśród europejskich liderów w obszarze chorób nerwowo-mięśniowych. Jako jedyna z Polski należy do elitarnej Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich ERN EURO-NMD. Jej pracownicy aktywnie angażują się w działania prowadzące do wdrożenia w naszym kraju nowatorskich terapii, wypracowania systemowych rozwiązań pozwalających na leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi na światowym poziomie. Przykładem może być terapia pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, czy wysiłki uwieńczone włączeniem rdzeniowego zaniku mięśni do programu badań przesiewowych w Polsce. Bardzo ważnym obszarem eksperckim kliniki są choroby demielinizacyjne, neurodegeneracyjne, choroby naczyniowe mózgu, intensywna terapia chorób układu nerwowego.

Rektor WUM w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój zarówno kliniczny, badawczy, jak i dydaktyczny neurologii polskiej i światowej oraz budowanie marki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i poza jego granicami przyznał Katedrze i Klinice Neurologii WUM Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.

Przypomnijmy, że od 1920 roku kierownikami Katedry i Kliniki Neurologii WUM byli: prof. Kazimierz Orzechowski (1920-1942), prof. Adam Opalski (1942-1958), prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz (1958-1988), prof. Janina Rafałowska (p.o. kierownika w latach 1988-1990), prof. Hubert Kwieciński (1990-2011), prof. Anna Kamińska (2011-2016). Od 2016 roku Kliniką kieruje prof. Anna Kostera-Pruszczyk.  

Jubileuszowa sesja historyczna zgromadziła liczne grono gości, wśród których znaleźli się nestorzy warszawskiej neurologii, osoby przez lata współtworzące Katedrę i Klinikę Neurologii, członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz stołecznych ośrodków oraz przedstawiciele władz naszej uczelni.

Serdecznie gratulujemy całej klinice pięknego jubileuszu!