WUM awansował w kolejnym międzynarodowym rankingu

Opublikowano najnowszą edycję rankingu „The Three University Missions (MosIUR)”. Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się w ósmej setce, awansował tym samym o 100 pozycji w stosunku do roku ubiegłego. W grupie 18 polskich uczelni uwzględnionych w zestawieniu WUM jest jedyną uczelnią medyczną.

„The Three University Missions Moscow Ranking (MosIUR)” ocenia trzy kluczowe misje uczelni: edukację, badania i współpracę ze społeczeństwem. Metodologia rankingu nie korzysta z badań reputacji, ale opiera się na obiektywnych wskaźnikach pokazujących realizację wspomnianych misji. Twórcy zestawienia brali pod uwagę m.in.: sukcesy studentów w międzynarodowych konkursach, liczbę studentów obcokrajowców w stosunku do ogółu studentów, stosunek budżetu uczelni do ogólnej liczby studentów, nagrody przyznawane pracownikom i absolwentom wg. listy IREG (List of International Academic Awards), liczbę cytowań na poziomie globalnym i krajowym wg. bazy Web of Science oraz liczbę absolwentów wymienionych indywidualnie w Wikipedii. Na pozycję uczelni miała także wpływ liczba otwartych, masowych kursów i obserwujacych w Social Mediach oraz zasięg i transparentność strony internetowej.

Na czele rankingu, który łącznie objął 1650 uczelni z całego świata, znalazły się: Uniwersytet Harvarda, Instytut Technologiczny Massachusetts i Uniwersytet Cambridge. Spośród krajowych szkół wyższych, najwyżej, na 119 miejscu, ulokował się Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim (401-450) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (651-700).

Nad jakością rankingu czuwa Międzynarodowa Rada Ekspertów, składająca się z 25 specjalistów z 16 krajów. Ranking korzysta z danych dostarczanych przez Clarivate Analytics.

Więcej informacji: www.mosiur.org