Dofinansowanie programu kształcenia dla obcokrajowców

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Długofalową korzyścią z programu będzie umiędzynarodowienie Uczelni poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do obcokrajowców. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w realizację projektu przejdą szkolenia pozwalające m.in. odnaleźć się w wielokulturowej społeczności, poszerzą swoje umiejętności dydaktyczne w zakresie efektywnej komunikacji i przygotowywania e-zajęć. Będą mieli do dyspozycji zakupioną w związku z programem specjalistyczną literaturę, która ułatwi im pracę.

Realizacja projektu, kierowanego przez dr Monikę Grudzień z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego, zakłada dwie edycje zajęć w formie on-line, podczas których studenci prześledzą różnego rodzaju interakcje leków na poziomie organizmu i komórki. Celem projektu skierowanego do studentów-obcokrajowców jest stworzenie swego rodzaju kompendium wiedzy na temat mechanizmów i konsekwencji wielu typów interakcji zachodzących w organizmie po podaniu leku. Zajęcia, w których wezmą udział studenci (od II semestru III roku studiów), będą miały różnorodną formę - począwszy od wykładów, a skończywszy na ćwiczeniach-zagadkach. Projekt zakłada także udział w spotkaniach visiting professor.