Wyrazy uznania dla WUM od Ministra Edukacji i Nauki

Rektorzy 10 polskich uczelni, które znalazły się w Academic Ranking of World Universities (ARWU), otrzymali od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka list z gratulacjami, w którym podziękował „za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek w dążeniu do jak najlepszych wyników pracy Uczelni”. Wśród adresatów listu jest prof. Zbigniew Gaciong - Rektor naszej Uczelni, która w tegorocznym zestawieniu 1000 najlepszych szkół wyższych poprawiła swoją pozycję: awansowała o dwie grupy w stosunku do ubiegłego roku, została także najlepiej ocenioną spośród polskich uczelni medycznych.

„Jestem jednocześnie przekonany, że wyróżnienie to rozbudzi w uczelnianych społecznościach akademickich wciąż nieodkryte pokłady rezerw otwierających drogę do dalszego doskonalenia, a także determinacji we współzawodnictwie oraz dążeniu do osiągania ambitnych celów” – pisze w gratulacjach Minister Przemysław Czarnek.

Wśród 10 polskich uczelni, które znalazły się w rankingu, oprócz naszego Uniwersytetu, są: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Lista Szanghajska powstaje w oparciu o kilka kryteriów. Twórcy tego prestiżowego zestawienia biorą pod uwagę: liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczbę artykułów w pismach naukowych „Nature” i „Science” oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględniono też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

List gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki