Nasi badacze laureatami programu START

Trzech naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma prestiżowe stypendia naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - START. W gronie wyróżnionych 100 wybitnych młodych badaczy znaleźli się: Paweł Matryba – doktorant w Zakładzie Immunologii UCK WUM, Victor Murcia Pienkowski - doktorant w Zakładzie Genetyki Medycznej oraz dr Kajetan Grodecki związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii UCK WUM.

Stypendium START to forma docenienia naukowców u progu kariery, którzy już mogą się wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach.

Celem Programu Start jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.