Czasopismo pod redakcją naszego naukowca docenione za doskonałość redakcyjną

"Stem Cell Reviews and Reports” (IF 5.739) – periodyk, którego redaktorem naczelnym jest prof. Mariusz Ratajczak z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM, znalazł się w „Top 10% czasopism Springer Nature”.

Springer Nature – prestiżowy wydawca literatury z zakresu nauki, technologii i medycyny oraz wielu ogólnodostępnych czasopism naukowych, na podstawie ankiet stworzył listę swoich tytułów, które zostały najlepiej ocenione przez autorów artykułów. Ankietowani wyrazili opinię o współpracy z redakcją – wpływie porad i komentarzy redakcyjnych na ulepszenie artykułów oraz jakości recenzowania. Oceniono w ten sposób ponad 2190 czasopism Springer Nature.

Więcej informacji o „Stem Cell Reviews and Reports”