Badania nad strategią walki z pocovidowym wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci

Nasi naukowcy dzięki grantom interwencyjnym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zajmą się pracami badawczymi nad zrozumieniem immunologii i postępowaniem w dziecięcym wieloukładowym zespole zapalnym związanym z zakażeniem koronawirusem (PIMS/MIS-C).

Celem projektu, którego kierownikiem jest dr hab. Wojciech Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK WUM, jest opracowanie pod auspicjami i razem z ekspertami z Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej zasad postępowania w PIMS/MIS-C w oparciu o zrozumienie mechanizmów immunologicznych.

Międzynarodowy zespół badaczy przygotuje strategię określającą mechanizmy choroby, sposoby diagnostyki i leczenia. Naukowcy otrzymają także dofinansowanie badania krajobrazu immunologicznego błony śluzowej dróg oddechowych u dzieci chorych na PIMS/MIS-C. Określi ono dynamikę i istotę zjawisk immunologicznych zachodzących w nabłonku oddechowym w wieloukładowym zespole zapalnym. Partnerami projektu są Franciscus Gasthuis & Vlietland Szpital Uniwersytecki w Rotterdamie oraz Leiden University Medical Centre z Holandii.