Zaproszenie do udziału w konkursie Popularyzator Dietetyki

Studenci dietetyki z dowolnej polskiej uczelni mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Popularyzator Dietetyki. Teksty dotyczące np. kontrowersji związanych z żywieniem człowieka czy obalające mity dietetyczne można nadsyłać do końca stycznia 2022 roku.

Konkurs został ogłoszony przez  Katedrę i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej oraz Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Popularyzator Dietetyki jest adresowany do wszystkich aktywnych studentów dietetyki studiujących na dowolnej uczelni wyższej w Polsce. "

Każdy student dietetyki może zgłosić w terminie do 31 stycznia 2022 r. maksymalnie dwa teksty popularnonaukowe. Mogą one dotyczyć: obalania mitów dietetycznych; kontrowersji związanych z żywieniem człowieka; niebezpieczeństw spożywania niektórych produktów żywnościowych; współczesnych wyzwań i możliwości dietetyki klinicznej; związków między dietą a wpływem człowieka na środowisko; związków diety i produkcji żywności z ryzykiem epidemiologicznym.

Długość tekstu nie ma znaczenia - liczy się merytoryczność, kreatywność i umiejętność tłumaczenia nauki w sposób zrozumiały dla niespecjalistów.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami materialnymi oraz opublikowane na blogu dietetycznym Tygodnika Polityka "Przez Żołądek do Zdrowia"

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.popularyzator.ump.edu.pl oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/popularyzator

Regulamin można znaleźć pod tym adresem: http://popularyzator.ump.edu.pl/Regul