Dyplomatorium Wydziału Medycznego

- Idźcie dalej do przodu i nie zapominajcie z jakiej uczelni jesteście – zwrócił się do studentów najmłodszego wydziału naszej uczelni prof. Marek Kuch, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, który przemawiał w imieniu JM Rektora na uroczystości wręczenia dyplomów.

11 sierpnia oficjalnie kształcenie zakończyło 59 studentów elektroradiologii I i II stopnia, 73 fizjoterapii II stopnia, 21 audiofonologii z protetyką słuchu I stopnia oraz 50 logopedii ogólnej i klinicznej I i II stopnia. W tym roku Złote Laury Absolwenta przyznawane przez Rektora studentom z najwyższą średnią otrzymali: Olga Choroszewska (elektroradiologia), Agnieszka Beata Bonikowska (elektroradiologia), Karolina Barbara Żurek (logopedia ogólna i kliniczna) oraz Zofia Pochylska (fizjoterapia).

Dyplomatorium rozpoczęło się wejściem do Auli im. prof. J. Piekarczyka uroczystego orszaku oraz wysłuchaniem pieśni Gaude Mater Polonia i Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ze względów epidemicznych liczba osób uczestniczących w wydarzeniu była ograniczona.

Wszystkich przybyłych powitał Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Dariusz Białoszewski prof. WUM. W auli zasiedli: prof. Wojciech Lisik, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji oraz dziekani i prodziekani bratnich wydziałów: prof. Joanna Kolmas - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Agnieszka Mielczarek - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Rafał Krenke - Dziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Mariusz Gujski - Dziekan Wydziału Nauko Zdrowiu. W uroczystości wzięli także udział: prof. Bożena Kociszewska-Najman - Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego, Irmina Utrata - Dyrektor Biblioteki Głównej WUM, prof. Olga Jauer-Niworowska - Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz prof. Maciej Krawczyk - Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Obecni byli także członkowie Rady Wydziału Medycznego, przedstawiciele kierowników jednostek prowadzących kształcenie na wydziale, a także byli i obecni koordynatorzy kierunków.

Zwracając się do głównych bohaterów uroczystości prof. Dariusz Białoszewski pogratulował im odniesionego sukcesu, wyraził dumę i zadowolenie, że pomimo trudności spowodowanych pandemią, ukończyli swoje prace naukowe, z których znaczna część miała charakter badawczy. Życzył im także, aby nie ustawali w pogłębianiu swojej wiedzy zawodowej, aby stali się samodzielnymi i cenionymi fachowcami oraz pożądanymi członkami zespołów terapeutycznych.

Prof. Marek Kuch zachęcał studentów, aby podczas swojej zawodowej drogi, na której napotkają trudności i wyzwania, nie cofali się i stawiali czoła problemom.
Ciepłe słowa do studentów skierowała także prof. Olga Jauer-Niworowska, która życzyła im, aby w wybranym zawodzie odnaleźli drogę do siebie i tych, których będą pomagać. Natomiast prof. Maciej Krawczyk podkreślił w swoim wystąpieniu: - Szukajcie w swojej pracy autorytetów.
W imieniu Samorządu Studentów głos zabrała Aleksandra Kalbarczyk, a w imieniu absolwentów - Zofia Pochylska.

Uroczystość zwieńczyła pieśń „Gaudeamus Igitur”, po której tradycyjnie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie dyplomowanych i władz uczelni.