Grant dla młodego naukowca w konkursie SONATINA

Dr inż. Aleksandra Karolina Kruk z Wydziału Farmaceutycznego jest jednym z beneficjentów piątej edycji konkursu SONATINA, dedykowanego młodym badaczom, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich trzech lat. Konkursowe granty przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki pozwalają na sfinansowanie badań i staży w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Laureatka otrzyma dofinansowanie do projektu pt. „Czy etanolowy wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae tinctura) wspomaga leczenie zespołu cieknącego jelita?” realizowanego w środowiskowym laboratorium Microbiota Lab.   

Laboratorium Badań Nad Mikrobiotą Człowieka (Mikrobiota Lab) działa w strukturach Centrum Badań Przedklinicznych oraz Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM. Zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych i prac wdrożeniowych dotyczących drobnoustrojów zasiedlających różne nisze organizmu gospodarza - zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Celem prowadzonych badań jest poznanie funkcji fizjologicznych mikroorganizmów - głównie mikrobioty jelitowej i skóry, jej udziału w etiologii i terapii chorób o podłożu zapalnym oraz oddziaływania z przyjmowanymi doustnie i miejscowo ksenobiotykami.

Po zakończeniu realizacji grantów konkursu SONATINA naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

Pełna lista nagrodzonych projektów