Współpraca na rzecz kształcenia zawodowego fizjoterapeutów

3 sierpnia 2021 r. prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów podpisali list intencyjny dotyczący woli współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów.

Współpraca między uczelnią i samorządem będzie dotyczyła działań w obszarach obejmujących fizjoterapię m. in. w kardiologii, chirurgii, pulmonologii, pediatrii i onkologii. W spotkaniu wziął również udział dr Zbigniew Wroński, wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.

Inicjatywa podpisania dokumentu wyszła ze strony dziekana Wydziału Medycznego WUM dr. hab. n. med. Dariusza Białoszewskiego, prof. WUM oraz prof. Macieja Krawczyka, Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.