Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula Centrum Dydaktycznego WUM, godz.12:00
Opis wydarzenia

 

Organizator
Wydział Lekarski WUM