Konferencja Naukowa PTEZ ,,Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Data wydarzenia
Miejsce
sala 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30 oraz transmisja on-line
Opis wydarzenia

Celem Konferencji jest prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia oraz upowszechnianie procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Projekt LeanOZ był, w fazie badawczej oraz pilotażowej, projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu ,,Innowacje Społeczne" (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Obecnie projekt znajduje się w fazie wdrożeniowej. Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowania procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Szczegóły

Organizator
Polskie Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia
Patronat
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Marszałek Województwa Mazowieckiego