Spotkanie satelitarne VI Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka

Ruszyła rejestracja na bezpłatne spotkanie satelitarne VI Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka w ramach projektu pt. "Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym". Celem projektu jest propagowania zdrowego stylu życia w społeczności matek karmiących piersią, które są dawczyniami pokarmu kobiecego w całej Europie.

Współorganizatorem wydarzenia jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Rejestracja

Wydarzenie na Fb

Projekt pt. "Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym" jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w zakresie Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.