Nowy podręcznik dla pielęgniarek i położnych

Pierwsze w Polsce nowoczesne kompendium wiedzy poświęcone diagnostyce laboratoryjnej powstało dzięki doświadczeniu specjalistów naszej Uczelni.

Dziś wykonywanie badań laboratoryjnych to nie tylko domena diagnostów laboratoryjnych, ale także zadanie dla pielęgniarek i położnych, które robią badania w miejscu opieki nad pacjentem. Kompendium wiedzy „Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie” ma im te zadania ułatwić. W podręczniku znalazły się m.in. najnowsze rekomendacje dotyczące właściwego pobierania materiału do badań, zalecenia co do kontroli jakości analizatorów przyłóżkowych, podstawowe zagadnienia związane z badaniami laboratoryjnymi w zaburzeniach różnych układów i narządów, wiedza przydatna w pracy z noworodkami czy kobietami ciężarnymi, a także zasady postępowania przy zawodowej ekspozycji na czynniki zakaźne.

Ze względu na wiele praktycznych aspektów związanych z diagnostyką laboratoryjną, podręcznik dedykowany jest także studentom pielęgniarstwa i położnictwa, analityki medycznej, ratownictwa medycznego i kierunku lekarskiego.

Książka powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod redakcją dr hab. Olgi Ciepieli – kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM. Swoją fachową wiedzą podzielili się m.in.: dr Marzena Iwanowska, mgr Milena Małecka-Giełdowska oraz mgr Agnieszka Wiśniewska z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej WUM, dr Katarzyna Popko z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM, dr Anna Augustynowicz z Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, dr Halina Marchel z Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej WUM.