Czepkowanie absolwentek położnictwa

„Wasz zawód należy do grupy najpiękniejszych zawodów świata” – powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong do 113 absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo podczas tradycyjnej ceremonii czepkowania. Gospodarzem spotkania odbywającego się 15 lipca 2021 r. był dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Mariusz Gujski.

W Auli wykładowej Centrum Dydaktycznego zasiedli: rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Mariusz Gujski, prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Medycznego dr hab. Joanna Peradzyńska, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu prof. Bolesław Samoliński, a także prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. Robert Gałązkowski, dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska i dr hab. Łukasz Czyżewski. Władze administracyjne reprezentował zastępca kanclerza inż. Mariusz Antoniak.

Zaproszenie przyjęli m.in.: dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna Dudzińska, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Beata Szlendak, a także dyrektorzy i reprezentanci szpitali warszawskich.

W przemówieniu do tegorocznych absolwentek rektor prof. Zbigniew Gaciong zwrócił uwagę, że istotą ceremonii czepkowania jest uznanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów, a także symboliczne nadanie prawa do rozpoczęcia pracy zawodowej. Pokreślił, że wyjątkowość zawodu położnej polega na towarzyszeniu w najpiękniejszych i najważniejszych chwilach w życiu każdego człowieka. Zauważył, że – bez względu na okoliczności – wszystkie zawody medyczne są niezmiennie ważne dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak duże znaczenie ma posiadanie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek, położnych i specjalistów pozostałych obszarów medycyny.

Prof. Zbigniew Gaciong zachęcał absolwentki do związania swojej kariery zawodowej ze szpitalami klinicznymi WUM i placówkami współpracującymi z naszą uczelnią, a także do rozpoczęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Specjalny list do tegorocznych absolwentek położnictwa wystosował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

„Nałożenie czepka to ukoronowanie wysiłku włożonego w zdobycie kwalifikacji niezbędnych do sprawowania opieki nad chorymi i symboliczny akt przyjęcia w poczet położnych. Stoją Panie u progu niełatwej drogi zawodowej, w którą wpisana jest odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga nie tylko gruntownego przygotowania merytorycznego, ale także wrażliwości na cudze cierpienie, empatii, cierpliwości i wyrozumiałości. W tej konieczności osobistego poświęcenia wyraża się humanistyczny wymiar pracy położnej” – napisał wojewoda mazowiecki w liście odczytanym przez dyrektora Tomasza Sławatyńca.  

Do bohaterek uroczystości zwróciły się także prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Jeannette Kalyta – położna koordynująca Oddział Położniczy w Szpitalu Medicover, a także prodziekan ds. położnictwa dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska, która powiedziała m.in.:

„Dołożyłyście wszelkich starań, aby w tak trudnych warunkach ukończyć kształcenie. Dziś, składając uroczyste przyrzeczenie oraz otrzymując czepek położnej, staniecie u progu nowego, zawodowego życia i wielkiej przygody”.

Przyrzeczenie tegorocznych absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo odebrała dr Agnieszka Nowacka, zaś aktu czepkowania dokonały: dr Grażyna Bączek, dr Beata Sztyber, dr Mariola Błachnio oraz mgr Anna Narewska. Absolwentki otrzymały także listy gratulacyjne od dziekana dr. hab. Mariusza Gujskiego.

Podczas uroczystości wyróżniono trzy absolwentki, które uzyskały najlepszą średnią z toku studiów. Nagrody otrzymały: Anna Marta Smereka (4,42), Anna Bielik (4,37) i Angelika Lejter (4,37). Uhonorowano również najbardziej aktywne studentki: Konstancję Bińkę, Antoninę Aleksandrę Frydzińską, Emilię Goździewską, Kamilę Kraszewską, Katarzynę Zofię Krysińską, Alicję Weronikę Marcinowską oraz Aleksandrę Zalewską.

Na zakończenie części oficjalnej do tegorocznych absolwentek – w imieniu starościny III roku Emilii Goździewskiej – zwróciła się Julia Krzemińska.