Czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa

14 lipca 2021 r. w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się ceremonia czepkowania absolwentek i absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. W uroczystości prowadzonej przez dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr. hab. Mariusza Gujskiego uczestniczył rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka zasiedli przedstawiciele władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: rektor prof. Zbigniew Gaciong, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju prof. Paweł Włodarski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Rafał Krenke, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Agnieszka Mielczarek, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu prof. Bolesław Samoliński, prodziekan ds. pielęgniarstwa WNoZ dr hab. Łukasz Czyżewski, prodziekan ds. położnictwa WNoZ dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska i członkowie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Przybyli ponadto: dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna Dudzińska, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Beata Szlendak, prezes zarządu Grupy Luxmed Anna Rulkiewicz.

Wśród zaproszonych gości były także m.in.: dyrektor UCK WUM Anna Łukasik, dyrektor ds. rozwoju i promocji zdrowia Szpitala św. Rodziny Dariusz Malczyk, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Klinicznego im ks. A. Mazowieckiej Marzena Sienicka, naczelna pielęgniarka w lokalizacji Żwirki i Wigury UCK WUM Bożena Ścieglińska, naczelna pielęgniarka w lokalizacji Banacha UCK WUM Halina Sęk.

Podczas tegorocznej uroczystości aktowi czepkowania poddano 210 absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Wśród nich znalazło się 198 kobiet i 12 mężczyzn.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong rozpoczął swoje przemówienie od przywitania wszystkich obecnych na auli oraz widzów transmisji internetowej. Szczególnie mocno podkreślił znaczenie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w systemie ochrony zdrowia. „Pielęgniarki i pielęgniarze są potrzebni od zawsze. Nie tylko w czasach pandemii. (…) Czekamy na Was. Jesteście w naszych szpitalach bardzo potrzebni” – powiedział prof. Zbigniew Gaciong.

Rektor zwrócił uwagę, że czepkowanie jest rytuałem potwierdzających zdobytą wiedzę i uzyskanie dyplomu, a pierwsza w Polsce uroczystość nałożenia czepka odbyła się w 1911 r. w krakowskiej Szkole Zawodowej Pielęgniarek. Prof. Zbigniew Gaciong zauważył także, że tegoroczna uroczystość przypada w setną rocznicę rozpoczęcia zawodowego nauczania pielęgniarstwa w Warszawie. Przypomniał, że w 1921 r. z inicjatywy władz Warszawy, Uniwersytetu Warszawskiego, którego wówczas nasza uczelnia była częścią, oraz Ministerstwa Zdrowia Publicznego rozpoczęła działalność Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Wymienił również datę 19 kwietnia 1991 r. – dzień uchwalenia ustawy, na mocy której został powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych.

Podczas uroczystości czepkowania dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec odczytał list wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, zaś prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przekazała dziekanowi dr. hab. Mariuszowi Gujskiemu specjalną monografię wydaną o okazji 30-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Z kolei prezes zarządu Grupy Luxmed Anna Rulkiewicz zachęcała absolwentów do szukania własnych dróg rozwoju zawodowego.

Przed odebraniem przyrzeczenia, prodziekan dr hab. Łukasz Czyżewski zauważył, że dyplom ukończenia studiów służy przede wszystkim zdobyciu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Podkreślił, że wiedza i umiejętności otrzymane podczas studiów są ulotne, dlatego ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie pracy zawodowej.
Akt czepkowania przeprowadziły: dr Beata Dziedzic, dr Karolina Prasek, dr Anna Sadowska, mgr Izabella Krzykwa i mgr Agnieszka Nerek. Absolwenci oprócz czepka otrzymali dyplom gratulacyjny.

Podczas uroczystości wyróżniono trzy absolwentki, które uzyskały najlepszą średnią z toku studiów: Angeli Malewską (4,74), Agatę Magdalenę Stachowską (4,38) i Dominikę Niewierowską (4,34). Wręczono również nagrody dla najbardziej aktywnych studentów. Otrzymali je: Michał Czaplicki, Katarzyna Krzyżanowska oraz Aleksandra Murawska. Osoby te otrzymały także upominki od przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała Katarzyna Krzyżanowska, starościna III roku.