Rafał Krenke

Rodzaj władz
Obraz
prof. Rafał Krenke
Tytuł naukowy
prof. dr hab. n. med.
Stanowisko
Dziekan Wydziału Lekarskiego

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel: (22) 57 20 214
e-mail: rafal.krenke@​​wum.edu.pl; lekarski@​​wum.edu.pl