Wynik konkursu ofert na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyka”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że
unieważnia konkurs

 na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie
przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego
pod nazwą „Klub Medyka” wpłynęła 1 oferta,
oferta nie spełniała wymogów formalnych.