Projekty WUM otrzymają dofinansowanie ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Cztery projekty realizowane przez studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymają dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach inicjatywy „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Środki finansowe otrzymają:

  • Mateusz Kawka na projekt „Spersonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stomatognatycznego” (33 000,00 PLN);
  • Piotr Woźnicki na projekt „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do automatycznej oceny stopnia progresji choroby na zdjęciach rezonansu magnetycznego u pacjentów z wielotorbielowatością nerek dziedziczoną autosomalnie dominująco (ADPKD)” (23 776,20 PLN);
  • Marcin Kleibert, Daniel Bałut, Patrycja Bąk, na projekt „Cukrzyca i jej powikłania jako wyzwania systemu opieki zdrowotnej. Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na kontrolę metaboliczną choroby oraz możliwości wykorzystania telemedycyny w celu poprawy parametrów metabolicznych oraz jakości życia pacjentów diabetologicznych” (120 000,00 PLN);
  • Olga Płaza, Izabela Walasik, Maria Falis, Katarzyna Kwiatkowska, Sebastian Szewczyk, na projekt „Interdyscyplinarne ujęcie zagadnień ginekologiczno-położniczych oczami studentów polskich uczelni medycznych” (6 450,00 PLN).

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. W ostatniej edycji konkursu, pomoc finansową, na łączną kwotę 7 405 303,96 PLN, uzyskały 82 projekty.