Konferencja "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby"

W dniach 24-25 czerwca br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby". Organizatorem wydarzenia były jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego oraz Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Spotkanie, którego gospodarzem był dr hab. Tomasz Kryczka - kierownik Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, otworzyli Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM - prof. Paweł Włodarski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM - dr hab. Mariusz Gujski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. Mariusz Wysokiński.

Konferencja miała na celu integrację środowiska akademickiego z członkami  interdyscyplinarnych zespołów placówek ochrony zdrowia. Wydarzenie skupiające specjalistów z różnych dziedzin, stanowiło platformę wymiany poglądów, było także znakomitą okazją do prezentacji wyników badań w obszarach związanych z tematyką konferencji.
 
Na program wydarzenia złożyły się 4 Sesje Tematyczne, Multimedialna Sesja Posterowa, oraz Sesja Studencka, Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów. Podczas Sesji Plenarnej poruszono zagadnienia związane wyzwaniami, przed jakimi stają interdyscyplinarne zespoły służby zdrowia w związku z postępem w medycynie. Omówiono m.in. alternatywne formy komunikacji terapeutycznej z punktu widzenia fizjoterapeuty oraz kwestię modyfikacji odpowiedzialności karnej personelu medycznego w dobie COVID.

Podczas I Sesji skupiono się na zachowaniach zdrowotnych społeczeństwa - badaniach i praktyce w tym zakresie. Prelegenci omówili takie zagadnienia jak: infodemia oraz fake newsy w dobie COVID, przebieg dyskursu w mediach społecznościowych na temat szczepień ochronnych oraz problem bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia.

Tematem II Sesji był pacjent przewlekle chory i osoby starsze jako nowe wyzwanie dla profesjonalistów i opiekunów. W tej części spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące samotności i depresji wśród seniorów Polsce w czasie pandemii COVID-19, wpływu stanu zdrowia na jakość życia kobiet w podeszłym wieku, samooceny zachowań zdrowotnych starszych mężczyzn.

Myślą przewodnią Sesji Posterowej był „rozwój praktyki pielęgniarskiej i standardy praktyki w okresie zagrożenia epidemicznego”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  - prof. Zbigniew Gaciong, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. Mariusz Gujski, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu - prof. Bolesław Samoliński, Dyrektor Szkoły Doktorskiej - prof. Michał Grąt, a także z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. Mariusz Wysokiński.

Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów: Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka.