Dyplomatorium English Division

26 czerwca 2021 r. w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się promocja absolwentów kierunku lekarskiego English Division. W uroczystości wziął udział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Gospodarzem tegorocznego dyplomatorium, odbywającego się w formie hybrydowej, był dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Rafał Krenke. Władze rektorskie reprezentowali: rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prorektorzy: prof. Marek Kuch i prof. Paweł Włodarski. Obecni byli także: dziekan WF dr hab. Joanna Kolmas, prodziekan WLS prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan WM dr hab. Joanna Peradzyńska oraz prodziekani WL: prof. Aneta Nistch-Osuch, dr hab. Jacek Sieńko, prof. Aleksandra Banaszkiewicz i dr hab. Łukasz Koperski.

W 2021 roku dyplom ukończenia studiów otrzymało 86 absolwentów programu 6-letniego English Division oraz 22 absolwentów programu 4-letniego English Division. Złoty Laur Absolwenta otrzymała Emilia Knioła – absolwentka kierunku lekarskiego programu 6-letniego (średnia 4,64).

Zwracając się do 108 tegorocznych absolwentów English Division, rektor prof. Zbigniew Gaciong pogratulował zakończonej sukcesem edukacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19. Podkreślił, że uczelnia dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim studiującym bezpieczną edukację w domu, wśród bliskich. Miało to szczególne znaczenie dla studentów English Division.

Prof. Zbigniew Gaciong przypomniał, że otrzymanie dyplomu stanowi jedynie pierwszy krok umożliwiający dalszy rozwój zawodowy i naukowy. Podkreśli, że w zawodzie lekarza konieczne jest nie tylko stałe przyswajanie nowej wiedzy medycznej, ale też humanistyczne spojrzenie na pacjenta. Zachęcał do prowadzenia badań naukowych będących podstawą rozwoju medycyny. Kończąc swoje przemówienie, prof. Zbigniew Gaciong przypomniał, że pomimo wielu zmian czekających na nowych absolwentów, niezmienny pozostanie fakt ukończenia przez nich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Temat pandemii i jej wpływu na program kształcenia pojawił się również w przemówieniu dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Rafała Krenke. Dziekan podkreślił, że zakończona sukcesem edukacja uniwersytecka jest owocem ciężkiej pracy i determinacji studentów. Zwrócił uwagę na znaczenie wsparcia rodzinnego oraz rolę nauczycieli akademickich w kształceniu przyszłych lekarzy. Zachęcał do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy medycznej. Zauważył również, że elementem praktyki lekarskiej jest wzięcie odpowiedzialności za pacjenta oraz za członków zespołu terapeutycznego.

Prof. Rafał Krenke podziękował obecnym i byłym dziekanom naszej uczelni – prof. Markowi Kuchowi, prof. Bożenie Werner, prof. Marcinowi Wojnarowi, prof. Markowi Postule i dr. hab. Jackowi Sieńko – za wysiłki służące rozwojowi studiów lekarskich prowadzonych w języku angielskim.

Po złożeniu przyrzeczenia lekarskiego i otrzymaniu dyplomów głos zabrali: w imieniu promowanych Gabriel Zaremba-Wróblewski oraz reprezentujący English Division Student Government Jannush Nathan.

Oprawę muzyczną przygotował Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.