Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Przedmiotem przetargu jest używany aparat do hipertermii Celsius 42, model: Celsius TCS, numer fabryczny: 0710029, numer inwentarzowy: 2WA/108416/802, rok zakupu: 2009.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 0/100 groszy)

Wystawiony do sprzedaży składnik majątku można oglądać nie później niż do dnia 05.07.2021, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, przy ul. Kondratowicza 8, po uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia terminu.  Wymagany kontakt telefoniczny lub przez e-mail z panem Robertem Paprockim pod numerem 22 572 06 55, 
e-mail: robert.paprocki1@wum.edu.pl

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10.00-14.00,  do dnia 05.07.2021r., w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter).

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 459 kb

Printer Friendly, PDF & Email