Konferencja „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Data dodania: 07.06.2021
26 maja br. odbyła się IV edycja Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna” – wydarzenia wyjątkowego ze względu na międzyuczelniany charakter i interdyscyplinarność.

Organizatorem spotkania, podczas którego poruszano zagadnienia z pogranicza farmacji, medycyny i chemii, było Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym WUM oraz Koło Naukowe Doktorantów Dawka LETalna funkcjonujące przy Wydziale Fizyki Medycznej UW.

Konferencja stanowiła platformę wymiany myśli naukowej pomiędzy Zakładem Fizyki Medycznej UW, który zajmuje się badaniami radiologicznymi, wykorzystaniem 3D-printing w tworzeniu protez czy modeli dla lekarzy a Zakładem Chemii Fizycznej WUM, który koncentruje się na modelowaniu molekularnym w aspekcie poszukiwania nowych leków i wykorzystaniu metod spektroskopowych użytecznych również w badaniu prototypów modeli 3D. Poprzednie edycje zaowocowały nawiązaniem nowych kontaktów naukowych, część z nich przerodziła się w długotrwałą współpracę międzyuczelnianą m.in. w formie mikrograntów WUM-UW.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marcin Sobczak z Zakładu Chemii Biomateriałów WF WUM.

Przedstawiono 16 prezentacji oraz 4 postery. Wyłonieni przez jury najlepsi prezentujący otrzymali nagrody rzeczowe (lista prezentacji wraz z abstractami dostępna jest na stronie)
Wydarzeniu patronowali Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM - dr hab. Joanna Kolmas oraz Dziekan Wydziału Fizyki UW - prof. Dariusz Wasik.

 

Printer Friendly, PDF & Email