Doktorant WUM ze stypendium Rządu Francuskiego

Data dodania: 07.06.2021
Na mocy umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Université de Montpellier, Andrzej Patyra – doktorant II roku Szkoły Doktorskiej WUM będzie realizował tzw. podwójny doktorat (International Dual Degree PhD doctorat en cotutelle), którego tematem jest „Wpływ związków bioaktywnych na regulację wydzielania insuliny i mechanizm leżący u jej podstaw: potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2”. Przyznane na ten cel stypendium Rządu Francuskiego wynosi 13 420 euro.

Promotorem pracy ze strony polskiej jest prof. Anna Karolina Kiss, zaś ze strony francuskiej prof. Catherine Oiry-Cuq.

Projekt jest częścią współpracy pomiędzy zespołem Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM oraz Institut des Biomolécules Max Mousseron, Université de Montpellier.

Stypendia Rządu Francuskiego przeznaczone są dla studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.
W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Edukacji i Nauki, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Podczas kwalifikacji jury ocenia zasadność projektu zawodowego. Szczegółowe informacje na stronie.

 

Printer Friendly, PDF & Email