Kolejne warsztaty ortopedyczne na preparatach nieutrwalonych

16 czerwca br. w Zakładzie Patomorfologii WUM odbył się kolejny kurs dla ortopedów z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów anatomicznych.

Zajęcia zorganizowane przez Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM, składały się z części teoretycznej oraz warsztatowej. W pierwszej z nich wysłuchano serii wykładów dotyczących pierwotnej endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z użyciem endoprotezy anatomicznej Journey II BCS.
Po części teoretycznej uczestnicy mieli możliwość nauki umiejętności praktycznych w warunkach podobnych do tych panujących na sali operacyjnej. Ćwiczono na  preparatach, które nie były utrwalone w formalinie, ale mrożone, a następnie rozmrożone przed kursem, dziki czemu posiadały  właściwości żywej tkanki. Ta właśnie cecha powoduje, że znajdują one szerokie zastosowanie w edukacji podyplomowej lekarzy, szczególnie wśród ortopedów, otolaryngologów, chirurgów twarzowo-szczękowych czy stomatologów.
Zwieńczeniem kursu była prezentacja ciekawych przypadków pacjentów poddawanych endoprotezoplastyce pierwotnej stawu kolanowego, omówiono także możliwe problemy i powikłania.

Kierownikiem naukowym kursu był dr hab. Artur Stolarczyk kierujący Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. "Jestem niezwykle zadowolony, że udało nam się kolejny raz z zespołem zorganizować i przeprowadzić warsztaty z endoprotezoplastyki stawu kolanowego, tym bardziej że po raz pierwszy w historii Polski kurs dotyczący endoprotez anatomicznych odbył się w strukturach uczelni publicznej! Wspaniale, że wyznaczamy trendy nauczania ortopedii w naszym kraju, co do tej pory było niezwykle zaniedbanym obszarem” - powiedział dr hab. Artur Smolarczyk.
Wykłady oraz cześć warsztatową poprowadzili również lekarze z ww. Kliniki: lek. Krzysztof Modzelewski oraz lek. Bartosz Maciąg.