Profesor naszej uczelni w komitetach American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

Prof. Piotr H. Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej został powołany na członka dwóch komitetów amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery w kadencji 2021–2022: Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee. Prof. Piotr H. Skarżyński jest jedynym Polakiem wchodzącym w skład komitetów AAO-HNS.

American Academy of Otolaryngology to największe towarzystwo otorynolaryngologiczne na świecie. Komitety AAO-HNS pełnią szeroko pojętą funkcję ekspercką: zajmują się konsultacjami, opracowaniem nowych wytycznych, polityk, procedur w danym zakresie oraz promocją nowatorskich rozwiązań. Komitet Implantable Hearing Devices Committee koncentruje się na aspektach dotyczących systemów wszczepialnych poprawiających słuch (m.in. np. implantów ślimakowych). Komitet Otology & Neurotology Education Commitee skupia się na określaniu potrzeb edukacyjnych w zakresie otologii i neurootologii,, planowanie i przeprowadzanie działa edukacyjnych w tym zakresie oraz ich ewaluację.