Przyznano kolejny mikrogrant WUM-UW

Dr Natalia Czaplińska - Asystent w Klinice Neonatologii UCK WUM i dr Katarzyna Bocian - Adiunkt w Zakładzie Immunologii, Wydziału Biologii UW otrzymały środki finansowe w postaci mikrograntu na realizację projektu pt. „Badanie użyteczności nowych markerów laboratoryjnych do przewidywania wystąpienia i przebiegu Martwiczego zapalenia jelit”.

Celem projektu jest zbadanie użyteczności nowych markerów laboratoryjnych (TFF3) do stawiania szybszej i bardziej precyzyjnej diagnozy martwiczego zapalenia jelit u urodzonych przedwcześnie noworodków oraz do przewidywania przebiegu choroby.

Martwicze zapalenie jelit schorzeniem o podłożu zapalnym, występującym u około 1 na 1000 żywych urodzeń, jednakże częstość zachorowań wzrasta znacząco w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie i o niskiej masie urodzeniowej. Śmiertelność w tej chorobie sięga około 15-30%.

W ramach projektu, badaniu zostaną poddane noworodki hospitalizowane w Klinice Neonatologii  UCK WUM. Beneficjentki mikrograntu sprawdzą poziom TFF3 moczu u wcześniaków urodzonych poniżej 33 tygodnia ciąży, hospitalizowanych na oddziale neonatologii do 2 tygodnia życia. Następnym etapem projektu będzie porównanie wyników uzyskanych w różnych grupach noworodków: z rozwiniętym NEC, z rozwiniętymi innymi chorobami np. sepsą, chorobą Hirschprunga, bez innych chorób.

Po przeprowadzeniu badań wstępnych, badaczki wystąpią o grant w konkursie OPUS NCN.