WYNIK konkursu ofert na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku CSR WUM 

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że konkurs ofert na najem  zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu wygrała firma:

TXT Marek Fliśnik, ul. Targowa 39/8, 03-728 Warszawa 


 

Printer Friendly, PDF & Email